Fasiliteter

  • Dagligvareforretning - Joker Skeikampen,
  • Kafé/restaurant,
  • Pianobar
  • Manufaktur/gaver
  • Jokerbutikk
  • Dråpen bar og restaurant
  • Interiørbutikk


Vi utfører også hytteservice, snøscootertransport og snørydding med traktor.